Baltaragio malūnas

Gausus masinėm scenom ir užbariantis sava energija baletas „Baltaragio malūnas“ jau pelnė žiūrovų simpatijas.
Energingam M.K.Čiurlionio mokyklos baleto skyriaus mokinių būriui solinėse partijose talkina jau buvę čiurlioniukai, sėkmingai profesinę karjerą kuriantys Lietuvos Nacionaliniame Operos ir Baleto teatre. Džiaugiamės, kad į Šokio teatro sceną nesididžiuoja grįžti J. Šumacherytė, J. Stankevičiūtė, A. Kunavičius, J. Laucius, J. Krivickas ir kiti.
2-jų veiksmų baleto spektaklis K. Borutos to paties pavadinimo apysakos motyvais. Libretas V. Brazdylio, Ž. Dautarto, V. Ganelino.

2 dalių modernaus baleto spektalkis

Choreografas statytojas-Vytautas Brazdylis, muzika -V. Ganelino, dainų tekstai- S. Gedos.