Piteris Penas

„Piteris Penas“ – dviejų veiksmų baletas pagal J. M. Barrie pasaką – apysaką.

Suaugusiųjų pasaulis jam atrodė pilkas ir nuobodus, kuriame visai nėra vietos svajonėms ir išdaigoms. Todėl Piteris Penas apsigyveno Niekados šalyje, naktimis atskrisdamas pas vaikus pasekti jiems pasakų. Sykį jis prikalbina vaikus drauge su juo vykti į Niekados šalį. Susitikę su indėnais, piratais, undinėlėmis bei įvairiais kitais stebuklingos pasakos gyventojais, vaikai patiria daugybę nuotykių.

Muziką spektakliui kūrė L. Vilkončius, libretas – V. Palčinskaitės, scenografija, kostiumai – J. Arčikausko.
Baletmeisteriai – statytojai: V. Brazdylis, M. Levickienė, A. Gineitytė, A. Domeikienė, V. Kudžma.